flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

м. Чернігів

 «19 » червня 2012 року                                                                             32


Про затвердження Інструкції про порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання
або друк документів, які надаються запитувачам
інформації територіальним управлінням Державної
судової адміністрації України Чернігівській області
 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження граничних  норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 13.07.2011 № 740, та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації,


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації територіальним управлінням Державної судової адміністрації України Чернігівській області.

2. Оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті територіального управління у складі веб-порталу «Судова влада України».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління                                                        В.І. Вовченко

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                    Наказом начальника
                                                                                                    територіального управління
                                                                                                    Державної судової адміністрації
                                                                                                    України у Чернігівській області
                                                                                                    19.06.2012 р. № 32

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів, які надаються запитувачам
інформації територіальним управлінням
Державної судової адміністрації України у Чернігівській області
 

1.  Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Чернігівській області (далі – територіальне управління).

2.  Відповідальна особа територіального управління, яка готує інформацію на запит (далі - відповідальна особа), у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж 1 робочого дня з дати отримання запиту повідомляє відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

3.  Відповідальна особа не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації подає відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4.  Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж 1 робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом 2 робочих днів, передає його відповідальній особі для надання його запитувачу інформації.

5.  Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 13 липня 2011 року N 740.

6.  Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

7.  Після надходження коштів на рахунок територіального управління від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє відповідальну особу  із зазначенням дати надходження коштів на рахунок управління.

8.  Відповідальна особа надає запитувачу інформацію у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

9.  Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.    

10.  Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок територіального управління, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності повідомляє відповідальну особу.

 

Додаток 1

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Додаток 2

 

Надавач послуг:                   Територіальне управління Державної судової

                                               адміністрації України у Чернігівській області      

 

Отримувач:                           ТУ ДСА України у Чернігівській області

Код ЄДРПОУ:                      26295412

Банк отримувача:                 Державна казначейська служба України м.Київ

МФО банку:                         820172

Реєстраційний рахунок:      № 35224190005960

 

Платник:                _______________________________________________________

                                  _______________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____ року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:

___________________________________________________

(сума прописом)

 

 

 

Керівник  ________________                               Головний бухгалтер  ________________

            (підпис)                                                                                            (підпис)