flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області

Указом Президента України від 29.08.2002 № 780/2002 було створено Державну судову адміністрацію України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, а Законом України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 № 3018-III утворено її територіальні управління.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області розпочало свою діяльність з грудня 2002 року під керівництвом начальника управління Вовченко Володимира Івановича, призначеного на посаду наказом Голови Державної судової адміністрації України від 06 грудня 2002 № 29.

З 11 березня 2014 року очолює територіальне управління Целуйко Михайло Федорович.

З моменту створення територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області і на сьогодні його першочерговими завданнями являються організаційне забезпечення діяльності місцевих судів області, створення належних умов їх роботи, організація будівництва та ремонту приміщень судів, їх технічне оснащення, запровадження ефективної системи безпеки судів і суддів, організація комп'ютеризації судів для здійснення судочинства, ведення діловодства, а також розвиток в судах новітніх інформаційних технологій.

Пріоритетність вказаних завдань виходить із компетенції управління, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області, затвердженим ДСА України від 25.09.2015.

З 2002 року територіальне управління розташовувалося у місті Чернігові в орендованому приміщенні за адресою проспект Миру, 49-а. З листопада 2014 року - по вул. Горького, 37. У березні 2016 року у зв'язку зі зміною назви вулиці адреса змінена на вул. Гонча, 37.

Штатна чисельність управління складає 17 (сімнадцять) одиниць.

Відповідно до структури територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області, затвердженої Головою ДСА України, в територіальному управлінні функціонують наступні структурні підрозділи та штатні одиниці:

- відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- сектор організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики;

- сектор з питань управління об'єктами державного майна;

- головний спеціаліст по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації;

- головний спеціаліст по роботі з персоналом.

Відповідно до своїх функціональних обов’язків начальник територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області:

керує діяльністю територіального управління;

організовує роботу територіального управління, визначає функції заступника начальника та керівників структурних підрозділів, службові обов'язки працівників територіального управління;

представляє територіальне управління в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у межах компетенції видає накази та контролює їх виконання;

подає Голові ДСА України на затвердження структуру і штатний розпис територіального управління;

призначає на посади за результатами проведеного територіальним управлінням конкурсного відбору відповідно до законодавства про державну службу та звільняє з посад працівників територіального управління;

вносить подання Голові ДСА України про присвоєння рангів державного службовця працівникам територіального управління;

затверджує положення про структурні підрозділи територіального управління;

звітує Голові ДСА України про діяльність територіального управління;

за поданням голови місцевого суду призначає на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади;

за поданням голови місцевого суду застосовує до керівників апарату суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу;

затверджує за погодженням з головою місцевого суду структуру та штатну чисельність апарату місцевого суду, в межах видатків на утримання відповідного суду;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

Для вирішення питань, що належать до компетенції територіального управління та обговорення найважливіших напрямків організації діяльності місцевих судів, в територіальному управлінні утворено колегію, склад якої затверджено начальником територіального управління. До складу колегії входять: начальник територіального управління (голова колегії), посадові особи територіального управління, а також керівники апаратів місцевих судів області. Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника територіального управління.

Територіальне управління є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України та банках.